Info

Voor wie mij volgt, heeft misschien gemerkt dat ik wat wijzigingen in mijn blog heb aangebracht, een nieuwe look een beetje moderner denk ik. Ik ben nog niet helemaal klaar, maar zover vind ik het echt leuk 

For who is following me may have noticed I've made some changes to my blog, new look a bit more modern I think. I'm not quite done yet, but for now I really like it


Maar er zijn nog een aantal wijzigingen, want je weet misschien ook dat ik een YouTube-kanaal heb en ik heb vanaf het begin meer dan een jaar geleden mijn video's in het Nederlands en het Engels en altijd in 2 afzonderlijke video's gedaan
En ik ga dat veranderen en kijken hoe dat werkt.

In de nieuwe YouTube Channel-stijl van Gerry Craft Room vindt je video's die in het Engels worden gesproken met Nederlandse en Engelse ondertitels

But there are some more changes, as you also may know I have a YouTube channel and I have from the start over a year ago done my video's in English and Dutch and always in 2 seperate video's
And I'm going to change that and see how that works.

In Gerry's craft room YouTube Channel new style you will find video's spoken in English with English and Dutch subs


Ik zal ook video's maken waar ik een klein beetje spreek en niets uitleg, omdat ik het proces van het maken van een project wil laten zien.
Hier laat ik in stappen zien hoe je ondertitels aan en uit kunt zetten.

I will also make video's where I speak just a little bit and don't explain anything, because I want to show the process of making a project.
Here I show in steps how you can turn subtitles on and off.